LAKexperten • ​Hjaltesvej 8 • 8960 Randers SØ

Ankenævn

Hvad er FAI's ankenævn?
FAI's ankenævn er en ekstra sikkerhed for dig som kunde. Er du utilfreds med et stykke arbejde, du har fået udført hos et af FAI's medlemmer, har du mulighed for at fremføre din klage for dette nævn. Dette gælder både autolakeringsarbejde, industrilakering og rustbeskyttelse.

Hvad er garantifonden, og hvad dækker den?
Får du medhold i din klage, skal FAI sørge for at arbejdet laves om uden ekstra omkostninger for dig. For at du kan være sikker på, at arbejdet bliver gjort, har vi etableret en speciel garantifond. Garantifonden dækker udbedringsomkostninger for et beløb på højst på 20.000 kr. excl. moms. Garantifonden gælder kun arbejde udført af et FAI-medlem og dækker ikke følgeskader eller indirekte tab.

Hvad behandler FAI's ankenævn?
Nævnet behandler ikke klager, hvor prisen på det udførte arbejde overstiger 50.000 kr. Er der tale om, at den samme skade optræder på en serie af emner, udgør garantiordningens maksimale dækning 30.000 kr. excl. moms.

Din sikkerhed!
Du har mulighed for at indbringe sagen for en domstol, såfremt ankenævnet ikke giver dig medhold, mens FAI's medlemmer er bundet af ankenævnets afgørelse.

Kun hos FAI!
Kun hos FAI-medlemmer har du som kunde sikkerhed for, at en eventuel klage bliver behandlet seriøst og uvildigt. Kun hos FAI-medlemmer er der en garantifond, der dækker udbedringsomkostninger ved berettigede klager.

Læs mere på FAI's hjemmeside.